New website

We are still working on improvements. To buy standards or add to a subscription, you must log on to the old website (the one you are on now) with your old username and password.

 

Lyskultur publikasjon 10

Standard
NOK 1 500,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Marine Lighting
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2018-12-05)
Price:

NOK 1 500,00 (excl. VAT)
NOK 1 875,00 (with VAT)

Product information:

Allerede i 1977 utga Lyskultur publikasjonen 10 - Skipsbelysning samt den eneste publikasjonen i Lyskultur på engelsk: Marine Lighting. I 2018 ble det utgitt revidert versjon av publikasjonen

Publikasjonen omhandler så å si alle lysrelaterte problemstillinger og legger spesiell vekt på miljø- og sikkerhet. Publikasjonen har med en mengde eksempler på god belysning for ulike arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø om bord i et fartøy. Den har mange referanser til både standarder og klassekrav.

Bakerst i publikasjonen finner man Lux-tabellen for marin belysning. Tabellene er betydelig oppgraderte i forhold til de krav som var i 1977.

Publikasjonen er relevant for både produktleverandører og installatører, redere og klasseselskaper, rådgivere og skipsdesignere. Den gir foruten god veiledning også klare henvisninger til aktuelle standarder og annen litteratur, og er slik sett et nyttig verktøy for planlegging av gode belysningsanlegg.

Adopted: 2018-12-05