New website

We are still working on improvements. To buy standards or add to a subscription, you must log on to the old website (the one you are on now) with your old username and password.

 

NS-EN 1717:2000

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
English title: Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2001-03-06)
Number of pages: 56
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.20
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.60
NS ICS 13
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden omhandler tiltak som skal iverksettes for å hindre forurensing av drikkevann i bygninger, og fastsetter generelle krav til beskyttelsesutstyr som hindrer forurensning ved tilbakestrømning. Spesifikasjonene for hygienisk beskyttelse i denne standarden gjelder for alle standarder for systemer eller apparater som er tilkoplet drikkevannsinstallasjonen. Denne standarden fastsetter minstekravene for produktstandarder for beskyttelsesmoduler. Produktstandardene brukes for å spesifisere egenskapene ved et produkt. Hvis det ikke finnes en produktstandard, brukes denne standarden som grunnlag for å beskrive nyutviklede produkter.
Committee: SN/K 098
Adopted: 2001-03-06
ICS: 13.060.20 - Drikkevann
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.140.60 - Vannforsyningssystemer