New website

We are still working on improvements. To buy standards or add to a subscription, you must log on to the old website (the one you are on now) with your old username and password.

 

NEK 400:2010

NOK 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
English title: Electrical low voltage installations
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 4.0 (2010-06-01)
Supersedes: NEK 400:2006 Alert Withdrawn
NEK 400-7-701:2009 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK 400:2014 Alert Withdrawn
Number of pages: 508
Price:

NOK 980,00 (excl. VAT)
NOK 1 225,00 (with VAT)

Product information:

NEK 400 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer sikkerhetskrav ved bygning av elektriske lavspenningsanlegg. Samlingen består av syv deler: Omfang og generelle krav, terminologi og definisjoner, sikkerhetskrav, montasjekrav, sluttkontroll, tilleggskrav til elektriske anlegg i spesielle områder eller soner, særskilte nasjonale krav.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg oppgir NEK 400 som en foretrukket metode for å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav. NEK 400 bør være tilgjengelig for enhver som foretar prosjektering, utførelse eller vedlikehold av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Videre kan dokumentet være av særlig interesse for utbyggere, større byggherrer og bygningsforvaltere. Eier av anlegget er nemlig den som er ansvarlig for det elektriske anlegget straks det er overtatt. Eier bør derfor forvisse seg om at det er gjennomført sluttkontroll av anlegget i samsvar med kravene i NEK 400 - før overtakelse.

Committee: NEK/NK64
Adopted: 2010-06-01
Withdrawn: 2014-07-01