New website

We are still working on improvements. To buy standards or add to a subscription, you must log on to the old website (the one you are on now) with your old username and password.

 

NEK TS 400 bolig:2016

NOK 570,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: Norsk
Edition: 2.0 (2016-02-01)
Supersedes: NEK 400 Bolig:2011 Alert Withdrawn
Superseded by: NEK TS 400 Bolig:2019 Check Published
Number of pages: 52
Price:

NOK 570,00 (excl. VAT)
NOK 712,50 (with VAT)

Scope: NEK 400 bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner. I motsetning til en norm er en teknisk spesifikasjon en beskrivelse av løsninger for en bestemt bruk som tilfredsstiller normens krav. NEK 400 er beregnet for alle typer elektriske lavspenningsanlegg, fra mindre boliginstallasjoner til komplekse installasjoner i næringsbygg og industri. Mange krav og føringer i NEK 400 er derfor ikke relevante for elektriske anlegg i boliger. NEK 400 bolig ble første gang utgitt i 2011 med basis i kravene i NEK 400:2010. Denne utgaven er en revisjon av den første utgaven tilpasset de reviderte kravene i NEK 400:2014, inklusive føringer om bruk av NEK 399. NK64 vedtok teknisk spesifikasjon "NEK TS 400 bolig:2016" 7. oktober 2015. Denne tekniske spesifikasjonen er en «konservativ» tolkning og beskrivelse av kravene i NEK 400 for ett bestemt bruksområde, dvs. at de løsninger og føringer som gis, er godt innenfor rammen av kravene i NEK 400:2014. Dette betyr at det kan finnes mer optimale løsninger, men da må kravene i NEK 400:2014 legges til grunn i sin helhet.
Committee: NEK/NK64
Adopted: 2016-02-01
Withdrawn: 2019-06-20