Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS-ISO 45001:2018

NOK 2 795,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Engelsk tittel: Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-04-01)
Erstatter: SN-BS OHSAS 18001:2007 Alert Tilbaketrukket
SN-OHSAS 18002:2008 Alert Tilbaketrukket
prNS-ISO/FDIS 45001:2017 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 52
Pris:

NOK 2 795,00 (eks. mva)
NOK 3 493,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.100
NS ICS 13
Produktinformasjon: Dette dokumentet angir krav for et ledelsessystem for arbeidsmiljø og gir veiledning for bruken av det, slik at organisasjoner kan sørge for trygge og helsefremmende arbeidsplasser ved å forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse samt ved å forbedre arbeidsmiljøprestasjonen proaktivt.

Dette dokumentet kan anvendes for enhver organisasjon som ønsker å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø for å forbedre arbeidsmiljøet, eliminere farer og minimere arbeidsmiljørisikoene (herunder svakheter i systemet), utnytte arbeidsmiljømulighetene og håndtere avvik i ledelsessystemet for arbeidsmiljø knyttet til organisasjonens aktiviteter.

Dette dokumentet hjelper en organisasjon med å oppnå de tiltenkte resultatene av ledelsessystemet for arbeidsmiljø. I overensstemmelse med organisasjonens arbeidsmiljøpolicy omfatter de tilsiktede resultatene av et ledelsessystem for arbeidsmiljø:
a) kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøprestasjonen;
b) oppfyllelse av lovfestede krav og andre krav;
c) oppnåelse av arbeidsmiljømål.

Dette dokumentet er anvendelig for enhver organisasjon uansett størrelse, type og aktiviteter. Det er anvendelig for arbeidsmiljørisikoene under organisasjonens styring, der det tas hensyn til faktorer som konteksten organisasjonen drives innenfor, og behovene og forventningene til arbeidstakerne og andre interesseparter.

Dette dokumentet fastsetter ikke spesifikke kriterier for arbeidsmiljøprestasjon og er heller ikke spesifikt på utformingen av et ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Dette dokumentet setter en organisasjon i stand til å integrere andre aspekter ved helse og sikkerhet, slik som de ansattes trivsel og velvære, ved hjelp av ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

Dette dokumentet omhandler ikke forhold som produktsikkerhet, skade på eiendom eller miljøpåvirkninger, ut over risikoene for arbeidstakere og andre relevante interesseparter.

Dette dokumentet kan brukes i sin helhet eller delvis til å forbedre ledelsessystemet for arbeidsmiljø systematisk. Det er imidlertid ikke akseptabelt å påberope seg samsvar med dette dokumentet med mindre alle krav er innlemmet i organisasjonens ledelsessystem for arbeidsmiljø og oppfylt uten unntak.
Komité: SN/K 551
Fastsatt: 2018-04-01
ICS: 13.100 - Sikkerhet på arbeidsplassen.Yrkeshygiene