Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NEK EN 50174-3:2013+A1:2017

Standard
NOK 1 485,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling - Del 3: Planlegging og utførelse av installasjoner - utendørs
Engelsk tittel: Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2020-06 (2020-06-25)
Antall sider: 100
Pris:

NOK 1 485,00 (eks. mva)
NOK 1 856,25 (ink. mva)

Omfang: Tjenester levert over den infrastrukturen som kabling for informasjonsteknologi utgjør, anses som like viktige som andre offentlige tjenester som forsyning av varme, lys og strøm. Som med disse tjenestene, kan avbrudd i tjenestene ha alvorlige følger. Dårlig tjenestekvalitet grunnet manglende planlegging, anvendelse av uegnede komponenter, feilaktig installering, dårlig administrasjon eller utilstrekkelig støtte kan true en organisasjons effektivitet. Det er fire faser forut for en vellykket installasjon av kabling for informasjonsteknologi. Dette er: a) utforming; b) spesifikasjon – de detaljerte krav til kablingen, dens tilpasning og de tilhørende bygningsfunksjonene identifisert for spesifikke miljøer (slik som elektromagnetisk), samt kravene til kvalitetssikring; c) installasjon – i henhold til kravene i spesifikasjonen; d) operativ drift – administrasjon av forbindelser og vedlikehold av transmisjonsytelse i kablingens levetid. Denne europeiske standarden er delt i tre deler og omfatter forhold ved spesifikasjon, installasjon og operativ drift. Utformingsdetaljer er dekket i standardserien NEK EN 50173 og i andre anvendelsesorienterte standarder for utforming. NEK EN 50174-1 er egnet for bruk i planleggingsfasen. Den omfatter: − spesifisering av installasjonen, prosedyrer for kvalitetssikring og dokumentasjon; − dokumentasjon og administrasjon; − drift og vedlikehold. Denne delen, NEK EN 50174-2, og NEK EN 50174-3 er beregnet på å bli bruk av personell som er direkte involvert forhold ved planlegging (i spesifikasjonsfasen) og installasjonsfase. NEK EN 50174-2 er relevant inne i bygninger, og NEK EN 50174-3 er relevant utenfor bygninger. Denne europeisk standarden gjelder for alle typer kabling for informasjonsteknologi utendørs, inkludert felles kablingssystem utformet i samsvar med standardserien NEK EN 50173. Krav og anbefalinger i denne standarden kan anvendes for kabling som er definert som en del av bygningen. Planleggingen av fremføringssystemer, plasser og strukturer i kablingen av aksess- og kjernenett som vist i Figur 2 og tilhører nettilbydere, er ekskludert med unntak av kravene og anbefalingene for grunnleggende sikkerhet, virkemåte og miljøtilpasning: mekanisk, inntrengning og klimatiske egenskaper (slik som utelukking av størrelse på føringsveier, stedfesting av plasser og lignende begrensninger gitt av spesifikke transmisjonsløsninger). Denne europeiske standarden er også relevant for: • arkitekter, bygningskonstruktører og utbyggere; • hovedentreprenører; • konstruktører, leverandører, installatører, inspektører, driftspersonalet og eiere av kabling for informasjonsteknologi; • offentlige nettilbydere og lokale tjenesteleverandører; • sluttbrukere
Fastsatt: 2020-06-25
ICS: 35.110 - Nettverksarbeid