Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS-EN 81-3:2000

NOK 1 471,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser
Engelsk tittel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2001-03-06)
Erstattes av: NS-EN 81-3:2000+A1:2008 Check Gyldig
Antall sider: 109
Pris:

NOK 1 471,00 (eks. mva)
NOK 1 838,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Omfang: NS-EN 81-3:2001 Det kan tillates at innretninger mot fritt fall eller nedkjøring med for høy hastighet ikke aktiveres før stolen Når stolens hastighet er avhenging av nettfrekvensen fram til det øyeblikket den mekaniske bremsen trer i funksjon, forutsettes hastigheten ikke å overskride 115 % av driftshastigheten eller en tilsvarende del av Ut fra definisjonen (3 Termer og definisjoner) anses småvareheiser som utilgjengelige for personer. Sjakten anses som utilgjengelig for vedlikeholdspersonell hvis én av åpningene som gir tilgang til sjakten, har dimensjoner der én av dem ikke overskrider 0,30 m, eller uavhengig av deres dimensjoner hvis: a) sjaktdybden ikke overskrider 1 m; b) sjaktarealet ikke overskrider 1 m2; og c) det tas forholdsregler for å gjøre det enkelt å utføre vedlikehold fra utsiden. 0.3.13.2 Maskinrommet anses som tilgjengelig for vedlikeholdspersonale hvis: a) atkomståpningene har en minste størrelse på 0,60 m × 0,60 m, og b) høyden på maskinrommet er minst 1,80 m. 0.3.14 Det er mulig å heise opp tungt utstyr (se 0.2.5 og 6.3.4). 1 Omfang 1.1 Denne standarden fastsetter sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av permanent installerte nye elektriske småvareheiser med drivskive eller slurefri trekkforbindelse, eller hydrauliske småvareheiser definert som løfteutstyr, som betjener faste etasjenivåer, har en stol med et interiør som anses som utilgjengelig for personer på grunn av sine dimensjoner og konstruksjonsmåte, er hengt opp i tau eller kjeder eller støttet av en ramme, som beveger seg mellom stive vertikale skinner eller skinner som ikke heller mer enn 15° i forhold til vertikalen, og som drives elektrisk eller hydraulisk. Denne standarden dekker småvareheiser med en nyttelast på høyst 300 kilogram som ikke er beregnet på flytting av personer. 1.2 I tillegg til kravene i denne standarden skal det tas hensyn til ytterligere krav i særlige tilfeller (eksplosjonsfare, ekstreme klimaforhold, seismiske forhold, transport av farlig gods osv.). 1.3 Denne standarden omfatter ikke a) heiser som drives på andre måter enn beskrevet i 1.1, b) vesentlige endringer (se tillegg E) av heiser som er installert før denne standarden blir tatt i bruk, c) heisanlegg, f.eks. paternosterheiser, gruveheiser, sceneheiser, automatiske reolstableanlegg, tippeheiser, byggeplassheiser, skipsheiser, heiser til bore- og produksjonsplattformer, utstyr til bygging og vedlikehold, d) anlegg der føringsskinnene heller mer enn 15° i forhold til vertikalen, e) sikkerhet under transport, installering, reparasjon og demontering av heiser, f) hydrauliske heiser med en driftshastighet på over 1 m/s. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å bruke denne standarden som grunnlag. Støy og vibrasjoner har ikke betydning for en sikker drift av heisen og behandles derfor ikke i denne standarden. 1.4 Denne standarden fastsetter ikke tilleggskrav som er nødvendige for bruk av heiser ved brann.
Komité: SN/K 037
Fastsatt: 2001-03-06
Tilbaketrukket: 2008-11-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper