Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 13.060.10

Standardsamling
NOK 5 885,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.060.10: Vann fra naturlige kilder
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.060.10: Water of natural resources
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 5 885,00 (eks. mva)
NOK 7 356,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 19 984,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 24 980,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (26)

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 16: Veiledning i biologisk prøving av prøver (ISO 5667-16:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2017-05 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3056:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)

SpråkEngelskUtgave: 2012-07 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5667-24:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 24: Veiledning i revisjon av vannkvalitetsprøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)

SpråkEngelskUtgave: 2016-09 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5667-4:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

ENDRING — Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)

SpråkEngelskUtgave: 2016-09 (2020-06-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9457:2004

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Retningslinjer for undersøkelse av drivfauna i rennende vann

SpråkNorskUtgave: 1 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannkvalitet - Bestemmelse av klorerte organiske insekticider, polyklorerte bifenyler og klorbenzener - Gasskromatografisk analyse etter væske-væske ekstraksjon (ISO 6468:1996)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1997-05-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Biologisk klassifisering av rennende vann - Del 1: Veiledning i vurdering av biologiske data fra undersøkelse av bentiske makroevertebrater (ISO 8689-1:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-08-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Biologisk klassifisering av rennende vann - Del 2: Veiledning i presentasjon av biologiske data fra undersøkelse av bentiske makroevertebrater (ISO 8689-2:2000)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-08-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5667-9:1992

Standard (Kun elektronisk)

NOK 567,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 9: Veiledning i prøvetaking av sjøvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14968:2006

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Semantikk for utveksling av grunnvannsdata

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 1: Metode med nypreparerte bakterier fra kultur (ISO 11348-1:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 2: Metode med væsketørkede bakterier (ISO 11348-2:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 3: Metode med frysetørkede bakterier (ISO 11348-3:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 11: Veiledning i prøvetaking av grunnvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16039:2011

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til innsjøer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Endring 1 - Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 1: Metode med nypreparerte bakterier fra kultur (ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Endring 1 - Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 2: Metode med væsketørkede bakterier (ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Endring 1 - Vannundersøkelse - Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminescerende bakterier) - Del 3: Metode med frysetørkede bakterier (ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17123:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Veiledning for å bestemme graden av endringer i hydromorfologiske egenskaper til brakkvann og kystvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17136:2019

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Veiledning i felt- og laboratorieprosedyrer for kvantitativ analyse og identifikasjon av makroinvertebrater fra ferskvann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 26