Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 13.060.20

Standardsamling
NOK 27 125,10 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.060.20: Drikkevann
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.060.20: Drinking water
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 27 125,10 (eks. mva)
NOK 33 906,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 30 139,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 37 673,75 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (48)

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning av drikkevann - Påvirkning ved migrering - Del 1: Prøving av fabrikkframstilte produkter laget av eller som inneholder organiske eller glassaktige materialer (porselen / glassaktig emalje)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16056:2012

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske materialers påvirkning på drikkevann — Metode for evaluering av passive egenskaper i rustfritt stål

SpråkEngelskUtgave: 2012-07 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16057:2012

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Metalliske materialers påvirkning på drikkevann - Bestemmelse av overflaterest av bly (Pb) - Ekstraksjonsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16058:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Metalliske materialers påvirkning på drikkevann - Dynamisk riggprøving for vurdering av overflatebelegg av nikkel - Langtidsprøvingsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved drikkevannsforsyning - Veiledning i risikostyring og krisehåndtering - Del 2: Risikostyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Metalliske materialers påvirkning på drikkevann - Dynamisk riggprøving for vurdering av metallavgivelse - Del 1: Konstruksjon og drift

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14718:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Påvirkning av organiske materialer på drikkevann - Bestemmelse av klorininnhold - Prøvingsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15768:2015

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann - GC-MS-identifikasjon av vannløselige organiske forbindelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved drikkevannsforsyning - Veiledning i risikostyring og krisehåndtering - Del 1: Krisehåndtering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1420:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Innflytelse av organiske materialer på drikkevann til mennesker - Bestemmelse av odør- og smaksvurdering av vann i rørsystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15096:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømning — Slangekobling med vakuumventil — DN 15 til DN 25, inkludert gruppe H, type B og type D — Generell teknisk spesifikasjon

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-07-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14451:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming — Vakuumventil i rørledning DN 10 til og med DN 50 — Gruppe D, type A

SpråkEngelskUtgave: 2020-06 (2020-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann - Organiske materialer - Bestemmelse av farge og turbiditet for vann i rørledninger - Del 1: Prøvingsmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13076:2003

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Uinnskrenket luftgap gruppe A - Type A

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-05-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13078:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Luftgap med ikke-sirkulært overløp (uhindret) - Gruppe A - Type C

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13079:2003

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Luftgap med injektor - Gruppe A - Type D

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann — Påvirkning som følge av migrering — Del 4: Prøvingsmetode for vannbehandling med membraner

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-11-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14452:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Røravbryter DN 10 til og med DN 20 med lufting og bevegelig del - Gruppe D, type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14453:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Røravbryter DN 10 til og med DN 20 med fast lufting - Gruppe D, type C

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14454:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Slangekobling DN 15 til og med DN 32 med tilbakestrømmingsbeskyttelse - Gruppe H, type A

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14455:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensing av drikkevann ved tilbakestrømming - Trykksatt luftinntaksventil DN 15 til og med DN 32 - Gruppe L, type A og type B

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14506:2005

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr for beskyttelse mot forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming - Automatisk omstiller - Gruppe H, type C

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14622:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrøming - Luftgap med sirkulært overløp (begrenset) - Gruppe A, type F

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14623:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrøming - Luftgap med overløp (prøvd ved vakuummåling) - Gruppe A, type G

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13433:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming — Direktestyrt rørutkopler — Gruppe G, type A

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann — Påvirkning som følge av migrering — Del 2: Prøvingsmetode for ikke-metalliske og ikke-sementbaserte materialer brukt på stedet

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13434:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming — Mekanisk rørutkopler, hydraulisk styrt — Gruppe G, type B

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1508:1998

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter for vannlagring

SpråkNorskUtgave: 1 (1999-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1717:2000

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Retningslinjer for plan for vannsikkerhet i bygninger

SpråkEngelskUtgave: 2022-02 (2022-02-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1421:2022

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann — Ammoniumklorid

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12174:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Kjemikalier brukt til behandling av drikkevann — Natriumheksafluorsilikat

SpråkEngelskUtgave: 2022-05 (2022-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12729:2023

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømning — Tilbakestrømningsbeskyttelse (ventil) med kontrollerbar sone med redusert trykk — Gruppe B — Type A

SpråkEngelskUtgave: 2023-03 (2023-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13077:2023

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Beskyttelsesutstyr for å hindre forurensning av drikkevann ved tilbakestrømming — Luftgap med ikke-sirkulært overløp (uhindret) — Gruppe A — Type B

SpråkEngelskUtgave: 2023-03 (2023-03-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5667-5:2006

Standard (Kun elektronisk)

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 5: Veiledning i prøvetaking av drikkevann fra vannbehandlinganlegg og distribusjonssystem

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sementbaserte produkters påvirkning på drikkevann - Prøvingsmetoder - Del 1: Fabrikkfremstilte sementbaserte produkters påvirking på organoleptiske parametere

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utstyr i bygninger for behandling av vann - Mekaniske filtre - Del 2: Partikkelstørrelse 1 til mindre enn 80 µm - Krav til ytelse, sikkerhet og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr i bygninger for behandling av vann - Mekaniske filtre - Del 1: Partikkelstørrelse 80 µm til 150 µm - Krav til ytelse og sikkerhet, prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse - Bestemmelse av fluorid - Del 1: Elektrokjemisk metode for drikkevann og lite forurenset vann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sementbaserte produkters påvirkning av drikkevann - Prøvingsmetode - Del 3: Migrasjon av stoffer fra fabrikkfremstilte sementbaserte produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 090,00 (eks. mva)

Aktiviteter knyttet til vann- og avløpstjenester - Retningslinjer for å vurdere og forbedre tjenesten overfor brukerne

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 090,00 (eks. mva)

Aktiviteter knyttet til vann- og avløpstjenester - Retningslinjer for drift av drikkevannsanlegg og for vurdering av drikkevannstjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Metalliske materialers påvirkning på drikkevann - Dynamisk riggprøving for vurdering av metallavgivelse - Del 2: Prøving av vann

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15848:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utstyr for vannbehandling i bygninger - Justerbare kjemiske doseringssystemer - Krav til ytelse, sikkerhet og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1717:2000

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2001-03-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 5667-21:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 673,00 (eks. mva)

Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 21: Veiledning i prøvetaking av drikkevann distribuert i tank eller på annen måte enn gjennom vannledninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17093:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Husholdningsutstyr for drikkevannsbehandling som ikke er koblet til vanntilførsel - Filtersystemer for husholdningsvann - Sikkerhets- og ytelseskrav, merking og krav til medfølgende informasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Materialers påvirkning på drikkevann - Påvirkning som følge av migrering - Del 3: Prøvingsmetode for ionebytting og absorbering av resiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 48