Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 59.080

Standardsamling
NOK 85 155,75 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 59.080: Produkter fra tekstilindustrien
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 59.080: Products of the textile industry
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 85 155,75 (eks. mva)
NOK 106 444,69 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 113 541,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 141 926,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (392)

NOK 673,00 (eks. mva)

Vulkanisert og termoplastisk gummi - Gummilbelegg og gummibelagte tekstiler - Påvisning av gjennomtrengningsgrad av flyktige væsker (gravimetrisk metode) (ISO 6179:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- eller plastbelagte tekstiler - Bestemmelse av overflatebeleggs heftfasthet (ISO 2411:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del B03: Fargeekthet ved værprøving: Utendørs påvirkning (ISO 105-B03:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Profesjonell pleie, kjemisk rensing og våtrensing av stoffer og klær - Del 2: Prosedyre for prøving av ytelse ved rensing og finish med tetrakloreten (ISO 3175-2:2017, korrigert versjon 2019-12)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Profesjonell pleie, kjemisk rensning og våtrensing av stoffer og klær - Del 3: Prosedyre for prøving av ytelse ved rensing og finish med hydrokarbon-løsemiddel (ISO 3175-3:2017, korrigert versjon 2019-12)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Profesjonell pleie, kjemisk rensing og våtrensing av stoffer og klær - Del 1: Vurdering av egenskaper etter rensing og finish (ISO 3175-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Metoder for husholdningsvask av tekstiler forut for prøving av flambarhet (ISO 12138:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Industrielle vaske- og sluttbehandlingsprosedyrer for prøving av arbeidsklær (ISO 15797:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13491:2018

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av tunneler og tilhørende undergrunnskonstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13362:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av kanaler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15382:2018

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bruk i trafikkarealer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13493:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av deponier og depoter for fast avfall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13361:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av reservoarer og dammer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16994:2018

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Geosyntetiske leirmembraner - Krav til egenskaper ved bygging av undergrunnskonstruksjoner (unntatt tunneler og tilhørende konstruksjoner)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13492:2018

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av permanente og midlertidige deponier for flytende avfall og oppsamlingsbassenger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16993:2018

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Geosyntetiske membraner - Krav til egenskaper ved bygging av lagringsdammer, sekundær oppbevaring (over og under grunnen) og andre oppbevaringsanlegg for kjemikalier, forurenset vann og væsker

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3380:2018

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Helse- og omsorgstjenester - Laken

SpråkNorskUtgave: 3 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstiler - Måling av vanndamppermeabilitet til tekstiler som kvalitetskontroll (ISO 15496:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstiler - Profesjonell pleie, kjemisk rensing og våtrensing av stoffer og klær - Del 4: Prosedyre for prøving av ytelse ved rensing og finish med simulert våtrensing (ISO 3175-4:2018, korrigert versjon 2019-12)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tekstiler - Bestemmelse av motstand mot vanngjennomgang - Hydrostatisk trykkprøving (ISO 811:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Endring A1 - Geosynteter - Del 1: Termer og definisjoner (ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Endring A1 - Geosynteter - Del 2: Symboler og piktogrammer (ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12226:2012

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Geosynteter - Generelle prøvingsmetoder for evaluering etter bestandighetsprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv - Prøvingsmetode for emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) (ISO 10580:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv - Klassifisering (ISO 10874:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Tekstiler — Symboler for vedlikeholdsmerking (ISO 3758:2012)

SpråkEngelskUtgave: 2012-04 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15772:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstile gulvbelegg - Minimumskrav til nålefiltbelegg for engangsbruk i arrangementer av begrenset varighet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Geotekstiler - Prøvingsmetode for bestemmelse av filtreringsmotstand i geotekstiler under turbulente vannstrømningsforhold (ISO 10772:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter - Bestemmelse av vannpermeabilitet normalt på planet, med belastning (ISO 10776:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstiler - Bestemmelse av stoffers vannavstøtende evne (spray-prøving) (ISO 4920:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del A11: Bestemmelse av fargeekthetsgrader ved digital digital innbilningsteknikk (ISO 105-A11:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del E02: Fargeekthet mot sjøvann (ISO 105-E02:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del E01: Fargeekthet mot vann (ISO 105-E01:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del E04: Fargeekthet mot transpirasjon (ISO 105-E04:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Strekkfasthet av tekstiler - Del 1: Bestemmelse av maksimal styrke og forlengelse ved maksimal belastning med stripmetoden (ISO 13934-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vevde tekstiler - Skjevhet - Bestemmelse av vridning og bøying (ISO 13015:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12229:2014

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Idrettsdekker - Prosedyre for tilberedning av prøvestykker av kunstgress og nålefilt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16483:2014

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Lær - Merking av skinninteriør i tekstilprodukter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Strekkfasthet ved tekstiler - Del 2: Bestemmelse av maksimal styrke ved Grab-strekkforsøk (ISO 13934-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15619:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- eller plastbelagte tekstiler - Sikkerhet for midlertidige konstruksjoner (telt) - Spesifikasjon for belagte tekstiler beregnet for telt og lignende konstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstiler - Strekkfasthet for søm i tekstilstoffer og konfeksjonerte tekstilartikler - Del 1: Bestemmelse av maksimal styrke før sømbrudd med stripmetoden (ISO 13935-1:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Strekkfasthet for søm i tekstilstoffer og konfeksjonerte tekstilartikler - Del 2: Bestemmelse av maksimal styrke før sømbrudd med grabmetoden (ISO 13935-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Fargestoffer - Del 2: Generell metode for bestemmelse av uttrekkbare fargestoffer inkludert allergiframkallende og kreftframkallende stoffer (ISO 16373-2:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Tekstiler - Fargestoffer - Del 3: Metode for bestemmelse av visse kreftframkallende fargestoffer (metode som bruker trietylamin/metanol) (ISO 16373-3:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Tekstiler — Prøving av fargeekthet — Del B02: Fargeekthet mot kunstig lys: falming ved xenonbuelampe (ISO 105-B02:2014)

SpråkEngelskUtgave: 2014-08 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Prøving av fargeekthet - Del B01: Fargeekthet mot lys: Dagslys (ISO 105-B01:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tekstiler - Fysiologiske virkninger - Måling av varme- og vanndampbestandighet under konstante forhold (svetteekthet - varmeplateprøving) (ISO 11092:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14159:2014

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstile gulvbelegg - Krav til toleranser for (lineære) mål på tepper, løpere, teppefliser og vegg-til-veggtepper og toleranser for mønsterrapporter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Geotekstiler - Simulering av slitasjeskade (glideblokkprøving) (ISO 13427:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Merking av superfine vevde ullstoffer - Krav for definisjon av koden Super S (ISO 18103:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>