Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 71.100.50

Standardsamling
NOK 10 697,40 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 71.100.50: Trebeskyttelseskjemikalier
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 71.100.50: Wood-protecting chemicals
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 10 697,40 (eks. mva)
NOK 13 371,75 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 11 886,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 14 857,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (40)

NS-EN 16755:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Bestandighet av materialers egenskaper ved brannpåvirkning - Klassifisering av trebaserte produkter for innvending og utvendig bruk behandlet med brannhemmende midler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelse AC - Bestandighet av materialers egenskaper ved brannpåvirkning - Klassifisering av brannhemmende behandlede trebaserte produkter for innvendig og utvendig bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 117:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av toksiske verdier mot europeiske Reticulitermes-arter (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 335:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Holdbarhet av tre og trebaserte produkter - Bruksklasser: Definisjoner, anvendelse på heltre og trebaserte plater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 118:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av forebyggende virkning mot europeiske Reticulitermes-arter (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Virkningen av trebeskyttelsesmidler bestemt ved biologisk prøvinger Del 1:Del 1: Spesifikasjon i henhold til brukerklasser

SpråkEngelskUtgave: 2013-12 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 252:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Metode for utendørs prøving for bestemmelse av den relative beskyttende virkningen av et trekonserveringsmiddel i kontakt med bakken

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 330:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den relative beskyttende virkningen av et trebeskyttelsesmiddel for bruk under en overflatebehandling og uten kontakt med bakken - Feltprøvingsmetode: L-skjøtemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 839:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av beskyttelseseffekten mot treødeleggende stilksporesopp - Overflatepåføring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 49-2:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den beskyttende effekten mot Anobium punctatum (De Geer) (stripet borebille) ved egglegging og og overlevelse av larve - Del 2: Impregnering (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 46-1:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den forebyggende virkningen mot nyklekkede larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Del 1: Overflatepåføring (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 49-1:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den beskyttende effekten mot Anobium punctatum (De Geer) (stripet borebille) ved egglegging og overlevelse av larve - Del 1: Overflatepåføring (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 46-2:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den forebyggende virkningen mot nyklekkede larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Del 2: Eggdrepende effekt (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 47:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av de toksiske verdiene mot larver av Hylotrupes bajulus (Linne) - Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 599-2:2016

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Effektiviteten til trebeskyttelsesmidler som bestemt ved biologisk prøving - Del 2: Etikettering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre- og trebaserte produkters holdbarhet - Vurdering av utslipp fra behandlet tre til omgivelsene - Del 2: Trevarer eksponert i bruksklasse 4 og 5 (i kontakt med grunnen, ferskvann eller sjøvann) - Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14128:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkter — Effektivitetskriterier for produkter til bekjempelse av treødeleggende organismer bestemt ved biologiske prøvinger

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1390:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler — Bestemmelse av utryddelsesgrensen for larver av typen Hylotrupes bajulus (Linneaeus) — Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12404:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Vurdering av om et soppmiddel for mur kan hindre utvikling av tørråte i trevirke fra Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray — Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2020-05 (2020-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 84:2020

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Akselerert aldring av behandlet tre før biologisk prøving — Prosedyre for utvasking

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 73:2020

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Akselerert aldring av behandlet tre før biologisk prøving — Aldringsprøving med fordamping

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 113-2:2020

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Prøvingsmetode for bestemmelse av den beskyttende effekten mot treødeleggende basidiomycetes — Del 2: Bestemmelse av naturlig eller forlenget holdbarhet

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2021-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 113-1:2020

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Prøvingsmetode for bestemmelse av den beskyttende effekten mot treødeleggende basidiomycetes — Del 1: Bestemmelse av den beskyttende effekten av trebeskyttelsesmidler

SpråkEngelskUtgave: 2020-12 (2021-02-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13991:2003

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Derivater fra pyrolyse av kull - Oljer basert på steinkulltjære: kreosot - Spesifikasjoner og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-10-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 20-1:1992

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den beskyttende virkning på Lyctus Brunneus (Stephens) - Del 1: Anvendelse av overflatebehandling (laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 20-2:1993

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den forebyggende virkningen mot parkettbille, Lyctus brunneus (Stephens) - Del 2: Anvendelse ved fullimpregnering (Laboratoriemetode)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 212:2003

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Generell veiledning om prøvetaking og klargjøring for analyse av trebeskyttelsesmidler og behandlet trevirke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-08-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 275:1992

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av den beskyttende effekt mot marine borende organismer

SpråkEngelskUtgave: 1 (1992-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 370:1993

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av utryddelseseffekten til å hindre utvikling av stripet borebille (Anobium punctatum) (De Geer)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Avhjelpende behandling av tre mot insekter ved injeksjon

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 48:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Bestemmelse av utryddelsesgrensen for larver av Anobium punctuatum (De Geer) - Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12037:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler — Feltprøvingsmetode for bestemmelse av den relative beskyttelseseffektiviteten av et beskyttelsesmiddel eksponert over bakken — Metode med horisontal overlapping (lap-joint)

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-12-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 351-1:2023

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel — Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak

SpråkEngelskUtgave: 2023-04 (2023-05-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 351-2:2023

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel — Del 2: Veiledning i prøvetaking for analyse av behandlet trevirke

SpråkEngelskUtgave: 2023-04 (2023-05-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 1: Prosedyre for prøvetaking av kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 2: Prosedyre for uttaking av kreosotprøve fra kreosotimpregnert trevirke for påfølgende analyse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert trevirke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 3: Bestemmelse av innholdet av benzo[a]pyren i kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler - Kreosot og kreosotimpregnert virke - Metoder for prøvetaking og analyse - Del 4: Bestemmelse av innholdet av vannoppløselige fenoler i kreosot

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12490:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Trykkimpregnert heltre - Inntrenging og opptak av kreosot i impregnert trevirke

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 152:2011

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Trebeskyttelsesmidler — Bestemmelse av beskyttelseseffektiviteten ved behandling mot blåved — Laboratoriemetode

SpråkEngelskUtgave: 2011-11 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 40