Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 85.040

Standardsamling
NOK 5 407,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 85.040: Papirmasse
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 85.040: Pulps
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 5 407,50 (eks. mva)
NOK 6 759,38 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 7 210,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 9 012,50 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (24)

NOK 567,00 (eks. mva)

Papir, papp og papirmasse - Bestemmelse av pentaklorfenol i vannekstrakt (ISO 15320:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse - Bestemmelse av aceton-løselig stoff (ISO 14453:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14719:2005

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse, papir og papp - Bestemmelse av innhold av diisopropylnaftalen (DIPN) ved løsemiddelekstraksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2005-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Masse — Prøveuttak for prøving (ISO 7213:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2022-01-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir, papp, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer — Bestemmelse av tørrstoffinhold ved ovnstørkingsmetode — Del 1: Materialer i fast form (ISO 638-1:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir, papp, papirmasse og celluloseholdige nanomaterialer — Bestemmelse av tørrstoffinhold ved ovnstørkingsmetode — Del 2: Suspensjoner av celluloseholdige nanomaterialer (ISO 638-2:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse — Laboratorieark — Bestemmelse av fysikalske egenskaper (ISO 5270:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-09 (2022-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Papirmasse, papir og papp - Bestemmelse av 7 spesifiserte polyklorerte bifenyler (PCB) (ISO 15318:1999)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Tremasse - Bestemmelse av faststoff (ISO 4119:1995)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-05-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse — Våt desintegrering i laboratoruim — Del 1: Desintegrering av kjemisk papirmasse (ISO 5263-1:2004)

SpråkEngelskUtgave: 2004-09 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse — Våt desintegrering i laboratoruim — Del 2: Desintegrering av mekanisk papirmasse ved 20 °C (ISO 5263-2:2004)

SpråkEngelskUtgave: 2004-09 (2004-12-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Papirmasse - Bestemmelse av dreneringsevne - Del 1: Schopper-Riegler-metode (ISO 5267-1:1999) (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2000-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse - Tillaging av laboratorieark for fysikalsk prøving - Del 1: Konvensjonell arkformingsmetode (ISO 5269-1:2005)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Papirmasse - Tillaging av laboratorieark for fysikalsk prøving - Del 2: Rapid-Köthen-metode (ISO 5269-2:2004)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir, papp og papirmasse — Standard atmosfære for bearbeiding og prøving, og prosedyre for overvåking av atmosfæren og bearbeiding av prøvene (ISO 187:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-11 (2022-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tremasse - Bestemmelse av salgbar masse i partier - Del 1: Tremasse i ark pakket i baller (ISO 801-1:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Tremasse - Bestemmelse av salgbar masse i partier - Del 3: Enhetsballer (ISO 801-3:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-11-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 187:1990

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Papir, kartong og tremasse - Standard atmosfære for bearbeiding og prøving, og prosedyre for overvåking av atmosfæren og bearbeiding av prøvene - (= EN 20187:1993) (ISO 187:1990)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 7213:1981

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Tremasse - Prøvetaking - (= EN 27213:1993) (ISO 7213:1981)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Tremasse - Bestemmelse av salgbar masse i partier - Del 2: Baller med masse (f.eks flashtørket masse) i plater (ISO 801-2:1994)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse — Våt desintegrering i laboratorium — Del 3: Desintegrering av mekanisk papirmasse ved ≥ 85°C (ISO 5263-3:2023)

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-03-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse - Bestemmelse av flekker og spet - Del 1: Inspeksjon av laboratorieark ved gjennomlysing (ISO 5350-1:2006)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse - Bestemmelse av flekker og spet - Del 2: Inspeksjon av kommersielle masseark ved gjennomlysing (ISO 5350-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 2 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Papirmasse - Laboratoriemåling - Del 2: PFI-møllemetode (ISO 5264-2:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 24