Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS ICS 87

Standardsamling
NOK 44 860,50 (eks. mva)
Rabattert med:: 50,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 87: MALING- OG LAKKINDUSTRI
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 87: Paint and colour industries
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 44 860,50 (eks. mva)
NOK 56 075,63 (ink. mva)

Rabattert med:: 50,00%

Ordinær pris: NOK 89 721,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 112 151,25 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (363)

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Prøvinger av rask deformasjon (slagstyrke) - Del 1: Prøving med fallodd, stor flate (ISO 6272-1:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Prøvinger av rask deformasjon (slagstyrke) - Del 2: Prøving med fallodd, liten flate (ISO 6272-2:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på vanlige defekter og intensitet av jevn forandring av utseende - Del 6: Bedømmelse av grad av kritting ved tapemetoden (ISO 4628-6:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av motstand mot riper (ISO 12137:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 58:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Bitumen og bituminøse bindemidler - Prøvetaking av bindemidler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Bindemiddel for maling og lakk - Harpiks - Prøvetaking og preparering av prøver for fargemåling (ISO 13632:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Tørkeprøvinger - Del 6: Avtrykksfri prøving (ISO 9117-6:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Tørkeprøvinger - Del 4: Prøving ved bruk av mekanisk opptaker (ISO 9117-4:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Tørkeprøvinger - Del 5: Modifisert Bandow-Wolff-prøving (ISO 9117-5:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Vurdering av nedbrytning av belegg - Angivelse av mengde og størrelse av defekter og av intensiteten til ensartede forandringer i utseende - Del 8: Vurdering av graden av delaminering og korrosjon rundt et riss eller annen kunstig defekt (ISO 4628-8:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Elektrokjemisk måling for beskyttelse av stål ved hjelp av malingsbelegg - Strømavbryterteknikk (CI), avspenningsmåling (RV) og DC-gjennomstrømsmålinger (DCT) (ISO 13129:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av beleggets motstand mot steinsprut - Del 3: Enkeltstøtprøving med frittflyvende støtlegeme (ISO 20567-3:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13438:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Organisk pulverbelegg for galvaniserte og sherardiserte stålprodukter for konstruksjonsformål

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1953:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Forstøvnings- og sprøyteutstyr for beleggmaterialer - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av motstand mot sykliske korrosjonsbetingelser - Del 2: Våt (salttåke)/tørr/fuktighet/UV-lys (ISO 11997-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Maling og lakk — Metoder for eksponering for laboratorielyskilder — Del 1: Generell veiledning (ISO 16474-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 2013-11 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Metoder for eksponering for laboratorielyskilder - Del 2: Xenonbuelamper (ISO 16474-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av et beleggs dekkevne og overmalbarhet (ISO 16927:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12878:2014

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Pigmenter for farging av byggematerialer basert på sement og/eller kalk - Spesifikasjoner og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av lekkasjehastighet for biocider for begroingshindrende malinger - Del 6: Bestemmelse av lekkasjehastighet for tralopyril ved kvantifisering av dets degraderingsprodukt i ekstrakten (ISO 15181-6:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16492:2014

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Vurdering av overflateødeleggelse forårsaket av sopp og alger på belegg

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av slør på malingsfilmer ved 20 grader (ISO 13803:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av reflekterende glans ved 20 grader, 60 grader og 85 grader (ISO 2813:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16623:2015

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Reaktive belegg for brannbeskyttelse av metalliske underlag - Definisjoner, krav, egenskaper og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Målinger av og akseptkriterier for tørrfilmtykkelser på ru overflater

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av volumprosent av ikke-flyktige stoffer - Del 3: Bestemmelse av ikke-flyktige forbindelser ved beregning i henhold til ISO 3251, tettheten til belegget og tettheten til løsningsmidlet i belegget (ISO 3233-3:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Talloljefettsyrer for maling og lakk - Prøvingsmetoder og karakteristiske verdier (ISO 8623:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Klare væsker - Estimering av farge etter platina-kobolt-fargeskala (ISO 6271:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Klare væsker - Estimering av farge etter Gardner-fargeskala (ISO 4630:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 10: Vurdering av grad av filiformkorrosjon (ISO 4628-10:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 2: Vurdering av grad av blæring (ISO 4628-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 3: Vurdering av grad av rusting (ISO 4628-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 7: Bedømmelse av grad av kritting ved fløyelsdukmetoden (ISO 4628-7:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 1: Generell introduksjon og betegnelsessystem (ISO 4628-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bedømmelse av nedbrytning av belegg - Betegnelse av kvantitet og størrelse på defekter og av intensitet av jevn forandring av utseende - Del 4: Vurdering av grad av krakelering (ISO 4628-4:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Bindemilder for maling og lakk - Bestemmelse av ikke-flyktig innhold av vannholdige kolofonium-harpiks-dispersjoner - Del 2: Mikrøbølgemetode (ISO 16482-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Bindemilder for maling og lakk - Bestemmelse av ikke-flyktig innhold av vannholdige kolofonium-harpiks-dispersjoner - Del 1: Ovnmetode (ISO 16482-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Elektrokjemisk impedanspektroskopi (EIS) på belagte og ubelagte metalliske prøvelegemer - Del 1: Termer og definisjoner (ISO 16773-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS) på belagte og ubelagte metalliske prøvelegemer - Del 2: Innsamling av data (ISO 16773-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS) på belagte og ubelagte metalliske prøvelegemer - Del 3: Behandling og analyser av data fra imitasjonsceller (ISO 16773-3:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Prøving av vedheftingsevne ved avtrekk (ISO 4624:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Bindemidler for maling og lakk - Bestemmelse av hydroksylverdi - Titrimetrisk metode - Del 1: Titrimetrisk metode uten bruk av en katalysator (ISO 4629-1:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Bindemidler for maling og lakk - Bestemmelse av hydroksylverdi - Titrimetrisk metode - Del 2: Titrimetrisk metode med bruk av en katalysator (ISO 4629-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Standardplater for prøving (ISO 1514:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av virkningen av varme (ISO 3248:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av motstand mot filiformkorrosjon - Del 2: Aluminiumsmaterialer (ISO 4623-2:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av beleggets motstand mot steinsprut - Del 2: Enkel innpressingsprøving med styrt innpressingsstykke (ISO 20567-2:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 3: Vurdering av støv på ståloverflater klargjort for maling (selvklebende tape-metode) (ISO 8502-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Maling og lakk - Bestemmelse av beleggets motstand mot steinsprut - Del 1: Multi-innpressingsprøving (ISO 20567-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Forbehandling av stål før påføring av maling og beslektede produkter - Prøvinger for å vurdere overflaterenhet - Del 4: Veiledning for bestemmelse av sannsynligheten for kondensering før påføring av maling (ISO 8502-4:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>