Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS 8416.E:2009

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
Engelsk tittel: Simplified Norwegian contract for sub-contracts concerning the execution of building and civil engineering works
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2009-07-01)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Norwegian building and civilengineering contracts
Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den andre parten (hovedentreprenøren), og har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør, og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av hovedentreprenøren. Standarden bør ikke anvendes der mange entreprenører arbeider samtidig på byggeplassen. Standarden er egnet for kontraktsforhold hvor forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet er behov for mer omfattende forpliktelser knyttet til varsling og samordning, er NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider, mer egnet.
Komité: SN/K 168
Fastsatt: 2009-07-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
924 - Norske bygg- og anleggskontrakter - engelsk oversettelse