Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NEK 420:2010

NOK 1 785,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 4.0 (2010-11-03)
Erstatter: NEK 420:2007 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NEK TS 420C:2020 Check Gyldig
NEK 420A:2016 Check Gyldig
NEK 420B:2017 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 504
Pris:

NOK 1 785,00 (eks. mva)
NOK 2 231,25 (ink. mva)

Inkludert i: ATEX Samling
Produktinformasjon: NEK 420:2010 inneholder norske normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Normene er en meningstro oversettelse av tilsvarende europanormer fra CENELEC og internasjonale normer fra IEC. NEK 420:2010 har to helt nye deler som omhandler områdeklassifisering og elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff. Det er også to tillegg i samlingen som omhandler veiledning om normer, standarder, beskyttelsesarter og merking, samt FHOSEX med sjekklister for eksplosjonsvern. Eksplosjonsfarlige områder finner vi først og fremst innen oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleumsprodukter, men også innen andre industrier og virksomhetsområder som for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier, i landbruket og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

NEK 420:2010 er delvis erstattet av NEK 420A:2016. NEK 420A:2016 erstatter de delene av NEK 420:2010 som omhandler EN 60079-14, EN 60079-17, EN 60079-19. I tillegg inneholder NEK 420A:2016 IEC/IEEE 60079-30-2 som er en ny standard.

Resterende deler av NEK 420:2010 er pr. juni 2016 fortsatt under revisjon og vil bli erstattet av NEK 420B og NEK 420C.
Komité: NEK/NK31
Fastsatt: 2010-11-03
Tilbaketrukket: 2020-10-14

Relaterte produkter:

NEK 420A:2016

De som kjøpte denne kjøpte også:

NEK 420A:2016

NEK FEL

NEK IEC 60079-33:2012