Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS 11005.E:2011

NOK 1 471,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger
Engelsk tittel: Universal design of developed outdoor areas - Requirements and recommendations
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2011-12-01)
Antall sider: 76
Pris:

NOK 1 471,00 (eks. mva)
NOK 1 838,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 65
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.40
Omfang: Denne standarden angir krav til universell utforming av opparbeidete uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt samvær. Standarden omfatter opparbeidete uteområder i tilknytning til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå universell utforming er det nødvendig at sammenhengen mellom de ulike tiltakene vektlegges og ses i en helhet. Det stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, men standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell utforming ikke kan oppnås.
Komité: SN/K 289
Fastsatt: 2011-12-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
65.020.40 - Landskapsarkitektur og skogbruk