Nye nettsider

Vi jobber fremdeles med forbedringer på våre nye nettsider. For å kjøpe standarder eller legge til i abonnement må du logge på gamle nettsider (siden du er på nå) med gammelt brukernavn og passord.

 

NS 3700:2013

NOK 567,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
Engelsk tittel: Criteria for passive houses and low energy buildings - Residential buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-05-01)
Erstatter: NS 3700:2010 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 16
Pris:

NOK 567,00 (eks. mva)
NOK 708,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.040.30
Startpakke for byggmestre
Produktinformasjon: NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergbygninger. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder. NS 3700 setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Dette er kriterier som kan brukes for prosjektering, sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus eller lavenergihus.
Omfang: Standarden stiller krav til boligbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata. Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for boligbygninger. Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger: – passivhus; – lavenergibygning klasse 1; – lavenergibygning klasse 2. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning. Standarden gjelder både for nye boligbygninger og oppgradering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard. Standarden kan brukes til å – vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger; – stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger; – stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2013-05-01
ICS: 91.040.30 - Bolighus
91.120.10 - Varmeisolering
929 - Startpakke for byggmestre